• +91 9448145577

Mangaluru

H.V. Raghavendra

Nithya Chethan Chakravarthy

Prathima N Kamath

Shreevalli Rai

Udaya Prakash Muliya

Meghana Ballal

B.K. Sathish

Sudhir P.

Maria Shaila D’Souza

K. Vineeth Kumar

Roshan Raj

Keerthana

Udaya Kumar M

Joju E.M

Shukaraj S Kottary

Leelavathi

Soujanya Hegde

Santhosha Kumara A

Gautham Noronha

M. R. Ballal

Mohammed Kunhi A

B.A. Shetty

Mahesh Kaje

Narayan L

Akshatha Adarsh

Swarna Rekha

Ravish Kamath

Simi Ajith

Yashir Ali

Prashanth Nambiar

Raghavendra Rao

Rajashekar H.B.

Arjun Sathish Kumar

Amith K Shetty

B. Nayana Pai

Dr. Balika

Dr. Tharanath

© 2018-2019 SDM Law College Alumni Association. All rights reserved | Admin | Design by A1 Logics | Hit counter